“Hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi về an nghỉ tại quê nhà

“Hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi về an nghỉ tại quê nhà

Đứng nép vào sát mẹ trước cửa Trung tâm Pháp y, bé Tài nói: "Mỗi lần ba Thôi đón con đi học về thường đưa con đi ăn món con thích". Vẫn chưa hiểu hết sự mất mát to lớn này, con trai anh Thôi không thể biết sẽ chẳng còn buổi chiều nào ba Thôi đến đón để cùng đưa nhau đi ăn, cùng nhau cười nói.