Tập trung hỗ trợ chống hạn mặn cho ĐBSCL

Tập trung hỗ trợ chống hạn mặn cho ĐBSCL

Trong những ngày qua, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL vô cùng khốc liệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.