Kinh doanh nông sản tại chợ đầu mối Bình Điền

Hoàn thiện cơ chế, chính sách các chợ đầu mối

Bộ Công thương vừa tổ chức hội thảo phát triển chợ đầu mối tại Việt Nam, nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, kinh doanh khai thác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển. 

Đọc nhiều nhất