Mẹ Ngùy dưới di tích Hoành Sơn Quan

Mẹ Ngùy giữ bóng Hoành Sơn

Hơn 30 năm, mẹ Nguyễn Thị Ngùy (xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng chồng sớm hôm quét dọn, chăm sóc di tích Hoành Sơn Quan trên đỉnh Đèo Ngang. Thời gian trôi đi, tuổi tác của mẹ càng lớn thì công đức của mẹ với bóng Hoành Sơn như lớp rêu phong lưu giữ mãi nơi đỉnh đèo.