Ra mắt Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam

Ra mắt Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam

Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam (VNICS) vừa chính thức ra mắt tại TPHCM. Đây là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Y tế và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hoạt động.

Đọc nhiều nhất

" />