Khắc phục tình trạng hình thức trong các phiên chất vấn của HĐND

Khắc phục tình trạng hình thức trong các phiên chất vấn của HĐND

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND các tỉnh còn những hạn chế cần quan tâm, khắc phục như, tình trạng gửi tài liệu dự thảo, báo cáo chậm, ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban; hoạt động chất vấn ở một số nơi vẫn còn hình thức…

Đọc nhiều nhất

" />