Quang cảnh Hội nghị

Đưa Hội nghị nữ nghị sĩ trở thành cơ chế định kỳ của APPF ​

Quốc hội Việt Nam với mong muốn tạo diễn đàn để các nữ nghị sĩ thảo luận về vai trò của nghị viện trong việc hiện thực hóa các cam kết quốc tế, cũng như thể chế hóa trong luật pháp quốc gia, đồng thời đưa Hội nghị nữ nghị sĩ - một cơ chế chính thức - trở thành cơ chế định kỳ của APPF...