Hôm nay 4-12, diễn ra Hội nghị Thành ủy lần thứ 2

Hôm nay 4-12, diễn ra Hội nghị Thành ủy lần thứ 2

Hôm nay 4-12, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI diễn ra. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

Đọc nhiều nhất