Hơn 4 triệu chữ ký đòi hủy Brexit

Hơn 4 triệu chữ ký đòi hủy Brexit

Website của Quốc hội Anh đã lập kỷ lục khi có tới hơn 4 triệu chữ ký của người dân Anh yêu cầu hủy bỏ Brexit và tiến hành lại cuộc trưng cầu dân ý.

Đọc nhiều nhất