Kinh tế số, IoT và thách thức an ninh mạng

Ngày 29-3, tại hội thảo “Kinh tế số và chính sách an ninh mạng Việt Nam” diễn ra ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng cho rằng thế giới ngày nay đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) dựa trên nền tảng là sự phát triển của CNTT-TT đã mở ra nhiều cơ hội và lợi ích to lớn trong trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.