“Tab Lãng Quên” kỳ vọng khơi gợi lên mối quan tâm của cộng đồng về bệnh Alzheimer’s

Ý nghĩa lớn từ “Tab Lãng Quên”

Cốc Cốc, trình duyệt của người Việt lớn nhất hiện nay với hơn 20 triệu người dùng, vừa giới thiệu chiến dịch “Tab Lãng Quên” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh Alzheimer’s.