Itel Mobile kỷ niệm 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam

Itel Mobile Việt Nam: 1,63 triệu điện thoại được tiêu thụ

Itel Mobile vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 2 Itel Mobile gia nhập thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu chặng đường 2 năm phát triển và đầu tư của Itel Mobile tại Việt Nam. Tham dự Lễ kỷ niệm có sự hiện diện của đại diện Itel Mobile toàn cầu và văn phòng Itel Mobile tại Việt Nam