Kế hoạch Hành động toàn cầu về hoạt động thể chất

Kế hoạch Hành động toàn cầu về hoạt động thể chất

Kế hoạch Hành động toàn cầu mới của WHO giai đoạn 2018-2030 về hoạt động thể chất và sức khỏe đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, các nước có thể giảm được 15% số người trưởng thành và thanh thiếu niên “không có hoặc thiếu hoạt động thể chất”. 

Đọc nhiều nhất