Sẽ báo cáo UBTVQH kết quả giám sát sử dụng vốn vay nước ngoài vào tháng 8

Sẽ báo cáo UBTVQH kết quả giám sát sử dụng vốn vay nước ngoài vào tháng 8

Phản hồi kiến nghị của cử tri nhiều tỉnh, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết đang khẩn trương triển khai giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016” và tháng 8 tới đây sẽ báo cáo kết quả với UBTVQH.