Công ty Xe khách Sài Gòn: Đổi mới gần 300 xe buýt

Công ty Xe khách Sài Gòn: Đổi mới gần 300 xe buýt

Theo Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn (gọi tắt Công ty Xe khách Sài Gòn), từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã đổi mới gần 300 xe buýt; trong đó, năm 2016 đổi mới 212 xe và năm 2017 đổi mới 61 xe (trong số này có 63 xe sử dụng khí nén thiên nhiên CNG).
 

Đọc nhiều nhất