Ngày 15-5, cả nước không có ca tử vong do Covid-19

Ngày 15-5, cả nước không có ca tử vong do Covid-19

Chiều tối 15-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.594 ca mắc mới (giảm 301 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố. Đồng thời, cả nước có thêm 5.448 người khỏi bệnh Covid-19 và không ghi nhận ca tử vong.

Ngày 11-5, 10 tỉnh thành không có ca mắc Covid-19

Ngày 11-5, 10 tỉnh thành không có ca mắc Covid-19

Chiều tối 11-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.758 ca mắc mới (giảm 96 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 1.921 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 2.589 người khỏi bệnh Covid-19 và 2 ca tử vong.

Ngày 10-5, TPHCM chỉ có 17 ca mắc Covid-19, Hà Nội 577 ca

Ngày 10-5, TPHCM chỉ có 17 ca mắc Covid-19, Hà Nội 577 ca

Chiều tối 10-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.855 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.854 ca ghi nhận trong nước (tăng 679 ca so với ngày trước đó) tại 52 tỉnh, thành phố (có 2.467 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước thêm 2.769 người khỏi bệnh Covid-19 và 1 ca tử vong.

Ngày 2-5, ca mắc mới Covid-19 tiếp tục giảm, thêm 1.090 người khỏi bệnh

Ngày 2-5, ca mắc mới Covid-19 tiếp tục giảm, thêm 1.090 người khỏi bệnh

Chiều tối 2-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.123 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.122 ca ghi nhận trong nước (giảm 595 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 2.615 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 1.090 người khỏi bệnh Covid-19 và 2 ca tử vong.

Ngày 28-4, chỉ còn 3 ca tử vong do Covid-19

Ngày 28-4, chỉ còn 3 ca tử vong do Covid-19

Chiều tối 28-4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.116 ca nhiễm mới (giảm 888 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.862 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 79.171 người khỏi bệnh và 3 ca tử vong do Covid-19.
Thêm 46.907 người khỏi bệnh Covid-19, chỉ còn 624 bệnh nhân nặng

Thêm 46.907 người khỏi bệnh Covid-19, chỉ còn 624 bệnh nhân nặng

Chiều tối 27-4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.004 ca mắc mới (giảm 427 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 6.688 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 46.907 người khỏi bệnh Covid-19 và 5 ca tử vong.

Ngày 26-4, người khỏi bệnh Covid-19 gấp gần 3 lần ca mắc mới

Ngày 26-4, người khỏi bệnh Covid-19 gấp gần 3 lần ca mắc mới

Chiều tối 26-4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới, (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 6.341 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 23.465 người khỏi bệnh và 8 ca tử vong.

Ngày 19-4, số ca khỏi bệnh Covid-19 gấp gần 10 lần ca mắc mới

Ngày 19-4, số ca khỏi bệnh Covid-19 gấp gần 10 lần ca mắc mới

Chiều tối 19-4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.500 ca mắc mới (tăng 1.489 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.231 ca ở cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 124.630 người khỏi bệnh Covid-19 và 18 ca tử vong.

Thêm 12.012 ca mắc Covid-19, 4.218 người khỏi bệnh

Thêm 12.012 ca mắc Covid-19, 4.218 người khỏi bệnh

Chiều tối 18-4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.012 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 12.011 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.649 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 7.752 ca trong cộng đồng). Đồng thời, cả nước có thêm 4.218 người khỏi bệnh và 13 ca tử vong.

Đọc nhiều nhất