Dự báo hướng đi của bão số 8. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Không chủ quan với bão số 8

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương và nhân dân không chủ quan với bão số 8 mặc dù dự báo sẽ giảm cường độ khi vào đất liền và ít gây hoàn lưu mưa.