Một góc Hòn Thơm ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Không còn thiết chế Trưởng đặc khu?

UBTVQH vừa gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau trong dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt - nay được nêu rõ là “Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc”. 

Đọc nhiều nhất