Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Đà Nẵng

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Đà Nẵng

Chiều 1-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt TPHCM và TP Đà Nẵng về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị cùng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.
Cần xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với tiền mật mã

Cần xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với tiền mật mã

LTS: Từ ngày 18 đến 21-1-2021, Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng loạt bài “Đầu tư tiền kỹ thuật số - Thương vụ hay canh bạc”, phản ánh thực trạng hoạt động đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số tại Việt Nam. Qua đó cho thấy, công nghệ chuỗi khối nói chung, tiền kỹ thuật số nói riêng là một xu hướng dựa trên thành tựu khoa học công nghệ không thể đảo ngược, do vậy cần có một chiến lược, khuôn khổ pháp lý phù hợp để tận dụng, phát huy lợi thế và giảm thiểu những mặt trái trong lĩnh vực này. 

Đọc nhiều nhất