Miễn kiểm tra chất lượng nhiều loại hàng nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008, quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định 74 sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường.
Quy định về kiểm tra hành chính

Quy định về kiểm tra hành chính

Theo quy định của Luật Cư trú, lực lượng công an có thể kiểm tra hành chính bất cứ thời gian nào và luật cũng không quy định lực lượng công an phải báo trước bằng văn bản hay bất kỳ hình thức nào khác.

Đọc nhiều nhất