5 tháng, lượng kiều hối đạt 2 tỷ USD

5 tháng, lượng kiều hối đạt 2 tỷ USD

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, tính đến đầu tháng 6-2018, lượng kiều hối về TPHCM đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với quý 1-2018 (1,1 tỷ USD).