Gỡ rối cho các doanh nghiệp FDI

EU là khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại và đầu tư với Việt Nam. Đặc biệt, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - EU (Liên minh châu Âu) đã tăng gần 11 lần, từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên trên 45 tỷ USD năm 2016 và trong năm 2017 dự kiến đạt 50 tỷ USD. 

Đọc nhiều nhất

" />