Bước tiến mới của sách nói

Bước tiến mới của sách nói

Theo khảo sát của We Are Social, tại thị trường Việt Nam đã có gần 30 triệu người có thói quen nghe Audio Contents (sách nói, podcast, radio) qua mạng. Đây là số lượng không nhỏ, vậy nên, các đơn vị sản xuất sách nói hiện nay không ngần ngại đầu tư cho sản phẩm của mình. Một trong những bước tiến đáng kể của sách nói chính là đã theo kịp với sách giấy, đủ sức đáp ứng nhu cầu người dùng. 

Đọc nhiều nhất

" />