Khởi động Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2019

Khởi động Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2019

Tiếp nối thành công trong 7 năm qua, Visa và Hội Sinh viên Việt Nam (CCVSA) vừa khởi động Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính năm 2019, tập trung vào vấn đề của sinh viên với các khoản chi tiêu không cần thiết qua chủ đề “Cháy túi”. 

Đọc nhiều nhất