Làng chài, chiều…

Làng chài, chiều…

Chiều xuống mau như làn gió thoảng
Cánh buồm nâu bao nỗi chờ mong
Lòng xuồng cá chật như mơ ước
Nắng chiều nán níu ngọn cây buồm