Bảo hiểm cho tài xế giao hàng cần được tuân thủ

Igloo tăng cường hợp tác với AhaMove

Igloo, công ty công nghệ bảo hiểm (insurtech) có trụ sở tại Singapore và hoạt động tại Đông Nam Á đã ký kết hợp tác với nền tảng giao hàng có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam, AhaMove.