Leuven - Thủ đô Sáng tạo của châu Âu

Leuven - Thủ đô Sáng tạo của châu Âu

Ủy ban châu Âu đã trao danh hiệu Thủ đô Sáng tạo của châu Âu (trong khuôn khổ cuộc thi Thành phố Văn hóa và Sáng tạo) cho thành phố Leuven của Bỉ vì những sáng tạo tuyệt vời cũng như những mô hình quản trị cho phép đưa nhiều ý tưởng của người dân đi vào cuộc sống.