Các nghệ sĩ tham gia liên hoan guitar 2018

Liên hoan Guitar và cuộc thi quốc tế Sài Gòn


Liên hoan Guitar và cuộc thi quốc tế Sài Gòn lần thứ 5 - 2018 do Nhạc viện TPHCM tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến 4-11, có tên gọi quốc tế là “Saigon International Guitar Festival & Competition” (SIGF). 

Đọc nhiều nhất