Vai trò của loài hải tiêu

Vai trò của loài hải tiêu

Loài hải tiêu - với thói quen khó chịu là bám vào vỏ đáy tàu biển và xâm chiếm các bãi biển - có thể giúp đánh giá mức độ ô nhiễm rác thải nhựa...

Đọc nhiều nhất