Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19

Ngày 30-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19. Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.