Trên vai áo lính

Trên vai áo lính

Trên thao trường hay ngoài biên cương, màu xanh áo lính át đi tất cả khó khăn. Trên vai áo các anh mang, không chỉ là nắng - gió hay vũ khí - quân hàm, mà cao cả hơn là trách nhiệm gian lao: giữ vững bình yên Tổ quốc. 

Đọc nhiều nhất

" />