Người dân chờ gặp lãnh đạo trong một buổi tiếp công dân tại Ban tiếp công dân UBND quận 12.

Chấn chỉnh sai phạm, thiếu sót trong công tác tiếp công dân

Ngày 20-9, liên quan đến những sai phạm, thiếu sót trong công tác tiếp công dân được chỉ ra sau thanh tra ở một số đơn vị, UBND TPHCM đã chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành và chủ tịch UBND 24 quận huyện chấn chỉnh khắc phục; tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định.
Cán bộ Ban Tiếp dân Trung ương trong một buổi đối thoại với người dân quận 2

Đối thoại để giảm điểm nóng khiếu nại ​

Theo số liệu từ Thanh tra TPHCM, từ năm 2014 khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực, chỉ 3 năm trên toàn thành phố đã tổ chức tiếp trên 135.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.