Tiếp tục xử lý vụ khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò”

Tiếp tục xử lý vụ khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò”

Ngày 15-5, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã giao Văn phòng thảo văn bản, giao Sở Du lịch chủ trì để xử lý vụ việc một nhóm khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò” đến sân bay Cam Ranh, tuy nhiên đến thời điểm này chưa có ngành nào báo cáo kết quả xử lý vụ việc nói trên.