Ấm tình quân dân miền sơn cước

Ấm tình quân dân miền sơn cước

Về vùng núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) những ngày này, đã thấy màu xanh của bạt ngàn cây cau thẳng tắp, đường xá khang trang, cuộc sống của người dân đã thay đổi. Đó là kết quả của tình quân dân vùng núi xa xôi, cách trở này.

Đọc nhiều nhất