Kết nối vạn vật trong giao thông đang là một xu hướng toàn cầu

Keysight hợp tác với NTU Singapore trong lĩnh vực liên lạc lai ghép giữa phương tiện giao thông với vạn vật

Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), công ty công nghệ đo lường điện tử vừa công bố hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU Singapore) để phát triển bàn đo kiểm thiết bị thu phát dành cho hệ thống thông tin liên lạc dạng lai trên phương tiện giao thông kết nối vạn vật (V2X).