Mô hình Tuần hoàn khép kín

Mô hình Tuần hoàn khép kín

Tại diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững 2017 (VCSF 2017) vừa diễn ra ở Việt Nam, tập đoàn SCG đã chia sẻ mô hình Tuần hoàn khép kín với mục tiêu trở thành đơn vị kinh doanh tiên phong theo định hướng bền vững.

Đọc nhiều nhất