Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: TTXVN

Đề nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Bộ LĐTB-XH vừa có tờ trình gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm mở rộng đối tượng được hỗ trợ, vay vốn từ gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19. 

Đọc nhiều nhất