Một miếng khi đói...

Một miếng khi đói...

Mỗi năm, các chuỗi siêu thị và cửa hàng tại Los Angeles, miền Tây nước Mỹ, lại bỏ cả “núi” thực phẩm thừa khỏi các kệ hàng, không phải vì vấn đề chất lượng mà chủ yếu vì hàng mới đã về nên cần thanh lý hàng cũ.