Tiền xu thối lại sau khi mua hàng có thể gửi vào các loại thẻ. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc thí điểm xã hội không tiền xu

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), dự án thí điểm xã hội không tiền xu sẽ giúp người tiêu dùng không phải cất giữ tiền xu thối lại sau khi thanh toán bằng tiền mặt nhằm đem lại sự tiện lợi cho người dân.