Lại mượn danh lãnh đạo để… bán sách

Lại mượn danh lãnh đạo để… bán sách

Thời gian gần đây, một số đơn vị, nhất là đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhận được điện thoại xưng là cán bộ công tác ở Sở Tài chính, hỏi thăm tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương và sau đó chào bán sách.