Nhà máy nằm sát bên sông Đồng Nai         Ảnh: THÀNH TRÍ

Nâng cao nhận thức sử dụng và bảo vệ nguồn nước

Theo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nguồn nước để phục vụ phát triển sản xuất và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ở Việt Nam ngày càng gia tăng, trong khi nguồn nước đang tiếp tục bị suy giảm cả về chất lượng lẫn số lượng, đặc biệt trong mùa khô. 
Học sinh Trường Tiểu học Lý Nhân Tông, quận 8 (TPHCM) thu gom rác  ở trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn       Ảnh: THÀNH TRÍ

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

Để thực hiện thành công chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng đã được xác định là giải pháp, nhiệm vụ vô cùng quan trọng.