Hàng xuất khẩu Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Mỹ chính thức nâng thuế hàng hóa Trung Quốc

Kể từ ngày 10-5, Mỹ chính thức áp đặt mức thuế mới, theo đó tăng mức thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.