Liên kết phát triển vùng đô thị động lực Đông Nam bộ

Liên kết phát triển vùng đô thị động lực Đông Nam bộ

Ngày 13-11, tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế Viễn cảnh Đông Nam bộ lần II với chủ đề “Liên kết phát triển vùng đô thị động lực Đông Nam bộ”, do Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp Trung tâm Nghiên cứu đô thị và Phát triển (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) tổ chức.