Ra mắt PayME - nền tảng ví điện tử và thanh toán mạng xã hội

Ra mắt PayME - nền tảng ví điện tử và thanh toán mạng xã hội

Nhu cầu về công cụ thanh toán trên nền tảng mạng xã hội, đem lại trải nghiệm tiện lợi cho người tiêu dùng và khả năng hoàn tất đơn hàng cho doanh nghiệp dẫn đến sự ra đời của Social Payment - công cụ thanh toán trên nền tảng mạng xã hội.

Đọc nhiều nhất