Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng nhớ ơn thầy cô

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng nhớ ơn thầy cô

Năm nay, với chủ đề “Nét đẹp phấn trắng”, cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích sau thời gian giảng dạy và công tác.