Châu Âu lập kỷ lục về sản lượng điện gió

Châu Âu lập kỷ lục về sản lượng điện gió

Ngành điện gió tại châu Âu đã lập được kỷ lục với sản lượng điện lên tới 2.128GWh, đáp ứng được 22,7% nhu cầu tiêu thụ điện, tương đương với việc cung cấp điện sinh hoạt cho 160 triệu hộ gia đình và có thể đáp ứng tới 61% nhu cầu điện công nghiệp. 

Đọc nhiều nhất