Khai mạc Ngày Cà phê Việt Nam

Khai mạc Ngày Cà phê Việt Nam

Tối 10-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra lễ khai mạc “Ngày Cà phê Việt Nam” lần đầu tiên với phương châm “Năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cho hạt cà phê”.

Đọc nhiều nhất