Khoa sản ở các bệnh viện xuất hiện ngày càng nhiều người rất trẻ

Băn khoăn “xuôi hay ngược”

“Mấy đứa nghe gì chưa, tiến sĩ tâm lý khuyên nè, để đỡ lãng phí thời gian yêu thì phải làm… chuyện đó thử xem hợp hay không rồi mới tính tiếp nha. Nghe kỳ kỳ nhưng có lý chứ bộ, xem đi mà học hỏi”, nhóm học trò túm năm tụm ba vừa xem đoạn clip tư vấn trên mạng vừa bình luận.

Đọc nhiều nhất

" />