Cá nhân được quyền kêu gọi quyên góp từ thiện

Cá nhân được quyền kêu gọi quyên góp từ thiện

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.