Ngon lành hơn

- Một nhóm doanh nhân quen thân ngồi lại với nhau mừng năm mới. Mỗi người có câu chuyện khác nhau nhưng chuyện chung được chia sẻ là họ đã vượt qua một năm quá khó bằng tâm thế “lì đòn”. Chỉ riêng để doanh nghiệp sống sót được rồi hồi phục trong bão tố, dịch bệnh cũng đã là kỳ tích. Khi mặt bằng lãi suất giảm, đồng vốn rẻ đi, thị trường khởi sắc sẽ tăng thêm cơ hội để mở mang.